031-7960140

Vilo-EKG

Hur går det till?
Vi sätter klisterelektroder på din bröstkorg, handleder och fotleder. Med hjälp av dem registrerar vi hjärtats elektriska aktivitet.

Att tänka på
Det behövs ingen förberedelse men det är viktigt att du ligger stilla och är så avslappnad som möjligt.
Vid symtom som kan bero på hjärtsjukdom (till exempel hjärtklappning, bröstsmärta, andfåddhet, yrsel/svimning) är vilo-EKG vanligen förstahandsmetod för initial bedömning av hjärtat. Även vid känd hjärtsjukdom följs ofta sjukdomsförloppet med vilo-EKG.

Undersökningen tar cirka 15 minuter.


Fyll i och skriv ut din 
Hälsodeklaration