031-7960140

Ultraljud hjärta
Ekokardiografi är en ultraljudsundersökning av hjärtat där man undersöker hjärtats storlek, rörelse, pumpfunktion samt klaffarnas funktion.

Hur går det till?
Genom att föra en ultraljudsgivare över ditt bröst kan vi se en rörlig bild av ditt hjärta. Inga särskilda förberedelser krävs. Undersökningen tar cirka 30 minuter. 


Fyll i och skriv ut din 
Hälsodeklaration