031-7960140


Ultraljudsundersökning av hjärtat, även kallad ekokardiografi, är en undersökning av hjärtats storlek och funktion. Genom att föra en ultraljudsgivare över ditt bröst kan vi se en rörlig bild av ditt hjärta.


Hur går det till?
Genom att föra en ultraljudsgivare över ditt bröst kan vi se en rörlig bild av ditt hjärta. Inga särskilda förberedelser krävs. Undersökningen tar cirka 30 minuter.


Fyll i och skriv ut din Hälsodeklaration