031-7960140

Hälsoundersökning för motionärer, elitidrottare och idrottsföreningar 

Allt fler tränar mer och mer och Riksidrottsförbundet (RF) rekommenderar därför att såväl elitidrottare som motionärer gör en undersökning av hjärta och cirkulation just för att upptäcka och utesluta eventuella medfödda hjärtproblem.

Till dig som är elitidrottare eller motionsidrottare erbjuder vi en anpassad screening med inriktning på hjärta. Vi vänder oss i första hand till motionsidrottare över 35 år och tävlingsidrottare.

Hos idrottaren tittar vi i första hand efter tecken på hjärtsjukdomar orsakad av kranskärlssjukdomar vilket ökar risken för komplikationer som hjärtinfarkt. Hos tävlingsidrottare vill vi utesluta alla formar av hjärtsjukdom

Vår specialist i hjärtsjukdomar, invärtes medicin och geriatrik utför läkarundersökningen. Denna undersökning innebär att du före besöket fyller i Riksidrottsförbundets frågeformulär, vi tar ett EKG i vila och kontrollerar ditt blodtryck. Vår specialistläkare utför en kroppsundersökning och går igenom din sjukdomshistoria baserad på svaren i frågeformuläret. I de fall hjärtsjukdom inte kan uteslutas erbjuder vi komplett utredning med långtids-EKG, arbets-EKG och ultraljud av hjärtat. Grundläggande Basutredning: Besök till kardiolog, EKG, blodtryck, blodprover.  Pris 2 500: -

Utredning vid tecken på sjukdom: Besök till kardiolog, arbets-EKG, EKG, blodtryck och blodprover. Pris 3 950: -, i vissa fall kan man behöva utföra ultraljud hjärta och då tillkommer extra kostnad.

För avancerade ingrepp inom hjärt-kärlsjukdomar har vi kontakt med flera privata kliniker i Sverige och Norden.Boka din tid >>Tidbokning

Fyll i formulär >> Riksförbundets idrottsformulär

Fyll i och skriv ut din >> Hälsodeklaration