031-7960140

Förmaksflimmer
Förmaksflimmer räknas idag till en av våra folksjukdomar. Över en kvarts miljon svenskar drabbas av förmaksflimmer och har då fem till tio gånger högre risk att drabbas av en stroke. Behandling med blodförtunnande medicin minskar risken för stroke med 70%, men endast hälften av personerna som behöver medicineringen får den.

I Sverige får drygt 20 000 personer per år en hjärninfarkt. Det uppskattas att cirka 30% av dessa personer har haft ett förmaksflimmer som bidragit till infarkten. I flera länder rekommenderas flimmerscreening från 65 årsålder.

Flimmerscreening:
Holter-EKG (Långtid-EKG) under en vecka (Vi fångar med denna undersökning mer än 95% av rytmrubbningar), EKG, blodtrycksmätning, labprover + två besök till kardiolog.
Pris 6 500 kr.

Hjärtklappning
Många drabbas av hjärtklappning som orsakar stor oro och olika typer av symptom som yrsel, obehag i bröstet, svimning osv. För att kunna utesluta allvarliga rytmrubbningar som kan ligga bakom hjärtklappning behövs undersökning med Långtids-EKG.

Holter-EKG (Långtids EKG) under en vecka, EKG, blodtrycksmätning, labprover + två besök till kardiolog.
Pris: 6 500 kr.

Post-Covid
Ca 30% av patienter som drabbas av Corona-infektion drabbas av post-Covid symptom. Ett av vanligaste symptomen är hjärtklappning som orsaka mycket obehag och oro.

Holter-EKG (Långtid-EKG) 72 timmar, EKG, blodtrycksmätning och labprover + besök till kardiolog.
Pris: 3 950 kr
Boka din tid >> Tidbokning

Fyll i och skriv ut din >>Hälsodeklaration