031-7960140

Varför ska man ha en blodtrycksmätare hemma?

Det underlättar diagnostiken samt minskar risken för under- och överdosering av blodtryckssänkande läkemedel. Den stress många patienter kan uppleva vid blodtrycksmätningar på mottagning undviks också vid kontroller i hemmiljö. Blodtrycksmätningar i hemmet ger ofta ett lägre värde än de som görs på mottagning.