031-7960140
Dr Masoud Shafazand

Dr Masoud Shafazand

Specialist i kardiologi

Specialist i kardiologi, internmedicin och geriatrik

                                                         Curriculum vitae

Utbildning

1994 Läkarexamen Göteborgs universitet

1996 Läkarlegitimation

1997 Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)

2001 Specialistkompetens i Intermedicin

2002 Specialistkompetens i Geriatrik

2002 Specialistkompetens i Kardiologi

(Subspecialist inom hjärtsvikt)

 

Fackutbildning

Allmänna kurser

1996 Försäkringsmedicin och rehabilitering

1999 Management of coronary disease in patience of heart failure

2000 Stabil och instabil kranskärlssjukdom inklusive sekundärprevention

2001 Management of the CHD patient at hospital discharge

2001 Prehospital akutsjukvård

2001 Översiktskurs i kardiologi

2001 Akut kranskärlssjukdom och Ischemimonitorering

2004 A deep insight into Heart Failure

2004 Making a difference in PAH

2005 Behandling av svår hjärtsvikt

 

Pacemakerkurser

2001 Pacemakerbehandling (Universitetssjukhuset i Linköping)

2003 Pace 2 för läkare (St. Jude Medical)

2003 Dual chamber adaptive rate pacing (Guidant)

2005 Vitatron T-series program (Vitatron)

2007 Bradycardia features in devices for cardiac rhytm management (Guidant)

 

Ekokardiografikurs

2002 Grundkurs i ekokardiografi

 

Ledarutbildning

2000 Ledarskap, ekonomi och administration (Nordiska högskolan för hälsovetenskap)

 

Forskarutbildning

2006–2007 Basic block (mandatory introductory course)

2007 Kliniska interventionsstudier

2007 Evidence based medicine

2007 Epidemiologi

2007 Hälsoekonomi

2008 Symptom och tecken

2009 Disputation 20091216

 

Tjänstgöring

1994–1995 Vikarierande läkare, Geriatriska avdelningen, Vasa sjukhus, Göteborg

1995–1996 AT-läkare, Uddevalla sjukhus, Uddevalla, varav 4 månaders MAVA-placering

1996–1997 Läkare, Lungmedicin, Uddevalla sjukhus, Uddevalla

1997–1998 Läkare (senior house officer), William Harvey Hospital, Kent, England

1998–1999 Läkare, Geriatriska avdelningen, Vasa sjukhus, Göteborg

1999–2002 ST-läkare, Medicinkliniken, SU/Östra sjukhuset, Göteborg

2002–2007 Specialistläkare, Kardiologsektionen, SU/Östra sjukhuset, Göteborg

2007–2009 Överläkare vid Kardiologsektionen SU/Östra sjukhuset, Göteborg

2009–2012 Överläkare vid Thorax centrum Karlskrona sjukhus, Kardiologen Borås sjukhus, Kardiologen NÄL

2013-tills vidare. Jobbar inom egen etablering ägd av Scandinavian Heart Care AB mot landsting samt tar emot Försäkrings patienter och privata patienter inom kardiologi och internmedicin.

 

Ledarskap och erfarenheter

Ansvarig för hjärtlaboratoriet på Östra sjukhuset mellan 2007–2009

Ansvarig för HLR sektionen mellan 2007–2009

Utbildnings och utvecklings erfarenheter

Utbildat under tjänstgöringen ST, Läkare, AT läkare och sjuksköterskor inom kardiologi och internmedicinska sjukdomar

Utbildat sviktsköterskor i Västra Götalands landsting

Deltagit i utbildningar för övriga personal på kliniken, till exempel Sjukgymnaster, undersköterskor och arbetsterapeuter.

Deltagit och drivit flera läkemedelsstudier.

 

Publikationer

1.Patients with worsening chronic heart failure who present to a hospital emergency department require hospital care.

Shafazand M, Patel H, Ekman I, Swedberg K, Schaufelberger M.

BMC Res Notes. 2012 Mar 8; 5:132.

2.Decreasing trends in the incidence of heart failure after acute myocardial infarction from 1993–2004: a study of 175,216 patients with a first acute myocardial infarction in Sweden.

Shafazand M, Rosengren A, Lappas G, Swedberg K, Schaufelberger M.

Eur J Heart Fail. 2011 feb;13(2):135–41. Epub 2010 nov 30.

3.Survival trends in men and women with heart failure of ischaemic and non-ischaemic origin: data for the period 1987–2003 from the Swedish Hospital Discharge Registry.

Shafazand M, Schaufelberger M, Lappas G, Swedberg K, Rosengren A.

Eur Heart J. 2009 mar;30(6):671–8. Epub 2008 dec 24.

4.Home care as an option in worsening chronic heart failure -- a pilot study to evaluate feasibility, quality adjusted life years and cost-effectiveness.

Patel H, Shafazand M, Ekman I, Höjgård S, Swedberg K, Schaufelberger M.

Eur J Heart Fail. 2008 jul;10(7):675–81. Epub 2008 jun 24.

5.Reasons for seeking acute care in chronic heart failure.

Patel H, Shafazand M, Schaufelberger M, Ekman I.

Eur J Heart Fail. 2007 jun-jul;9(6–7):702–8. Epub 2006 dec 26.

Adress

Cederbourgsgatan 8

Telefon

031-796 01 40

E-post

info@shafa.se

Hemsida

www.shafa.se

Vårdpersonal