News
Top Headline
Coronavirus
Life Style
Tech & Science

Vårdpersonal

Dr Masoud Shafazand

Specialist i kardiologi

Specialist i kardiologi, internmedicin och geriatrik

SOCIALA MEDIER

Curriculum vitae

Utbildning
1994 Läkarexamen Göteborgs universitet
1996 Läkarlegitimation
1997 Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)
2001 Specialistkompetens i Intermedicin
2002 Specialistkompetens i Geriatrik
2002 Specialistkompetens i Kardiologi
(Subspecialist inom hjärtsvikt)

Fackutbildning

Allmänna kurser
1996 Försäkringsmedicin och rehabilitering
1999 Management of coronary disease in patience of heart failure
2000 Stabil och instabil kranskärlssjukdom inklusive sekundärprevention
2001 Management of the CHD patient at hospital discharge
2001 Prehospital akutsjukvård
2001 Översiktskurs i kardiologi
2001 Akut kranskärlssjukdom och Ischemimonitorering
2004 A deep insight into Heart Failure
2004 Making a difference in PAH
2005 Behandling av svår hjärtsvikt

Pacemakerkurser

2001 Pacemakerbehandling (Universitetssjukhuset i Linköping)
2003 Pace 2 för läkare (St. Jude Medical)
2003 Dual chamber adaptive rate pacing (Guidant)
2005 Vitatron T-series program (Vitatron)
2007 Bradycardia features in devices for cardiac rhytm management (Guidant)

Ekokardiografikurs

2002 Grundkurs i ekokardiografi

Ledarutbildning

2000 Ledarskap, ekonomi och administration (Nordiska högskolan för hälsovetenskap)

Forskarutbildning

2006–2007 Basic block (mandatory introductory course)
2007 Kliniska interventionsstudier
2007 Evidence based medicine
2007 Epidemiologi
2007 Hälsoekonomi
2008 Symptom och tecken
2009 Disputation 20091216

Tjänstgöring

1994–1995 Vikarierande läkare, Geriatriska avdelningen, Vasa sjukhus, Göteborg
1995–1996 AT-läkare, Uddevalla sjukhus, Uddevalla, varav 4 månaders MAVA-placering
1996–1997 Läkare, Lungmedicin, Uddevalla sjukhus, Uddevalla
1997–1998 Läkare (senior house officer), William Harvey Hospital, Kent, England
1998–1999 Läkare, Geriatriska avdelningen, Vasa sjukhus, Göteborg
1999–2002 ST-läkare, Medicinkliniken, SU/Östra sjukhuset, Göteborg
2002–2007 Specialistläkare, Kardiologsektionen, SU/Östra sjukhuset, Göteborg
2007–2009 Överläkare vid Kardiologsektionen SU/Östra sjukhuset, Göteborg
2009–2012 Överläkare vid Thorax centrum Karlskrona sjukhus, Kardiologen Borås sjukhus, Kardiologen NÄL
2013-tills vidare. Jobbar inom egen etablering ägd av Scandinavian Heart Care AB mot landsting samt tar emot Försäkrings patienter och privata patienter inom kardiologi och internmedicin.

Ledarskap och erfarenheter

Ansvarig för hjärtlaboratoriet på Östra sjukhuset mellan 2007–2009
Ansvarig för HLR sektionen mellan 2007–2009
Utbildnings och utvecklings erfarenheter
Utbildat under tjänstgöringen ST, Läkare, AT läkare och sjuksköterskor inom kardiologi och internmedicinska sjukdomar
Utbildat sviktsköterskor i Västra Götalands landsting
Deltagit i utbildningar för övriga personal på kliniken, till exempel Sjukgymnaster, undersköterskor och arbetsterapeuter.
Deltagit och drivit flera läkemedelsstudier.

Publikationer

1.Patients with worsening chronic heart failure who present to a hospital emergency department require hospital care. Shafazand M, Patel H, Ekman I, Swedberg K, Schaufelberger M. BMC Res Notes. 2012 Mar 8; 5:132.
2.Decreasing trends in the incidence of heart failure after acute myocardial infarction from 1993–2004: a study of 175,216 patients with a first acute myocardial infarction in Sweden. Shafazand M, Rosengren A, Lappas G, Swedberg K, Schaufelberger M. Eur J Heart Fail. 2011 feb;13(2):135–41. Epub 2010 nov 30.
3.Survival trends in men and women with heart failure of ischaemic and non-ischaemic origin: data for the period 1987–2003 from the Swedish Hospital Discharge Registry. Shafazand M, Schaufelberger M, Lappas G, Swedberg K, Rosengren A. Eur Heart J. 2009 mar;30(6):671–8. Epub 2008 dec 24.
4.Home care as an option in worsening chronic heart failure -- a pilot study to evaluate feasibility, quality adjusted life years and cost-effectiveness. Patel H, Shafazand M, Ekman I, Höjgård S, Swedberg K, Schaufelberger M. Eur J Heart Fail. 2008 jul;10(7):675–81. Epub 2008 jun 24.
5.Reasons for seeking acute care in chronic heart failure. Patel H, Shafazand M, Schaufelberger M, Ekman I. Eur J Heart Fail. 2007 jun-jul;9(6–7):702–8. Epub 2006 dec 26.

Adress

Cederbourgsgatan 8

ÅSA ALMGREN LENNARTSON

Medicinsk sekreterare

SOCIALA MEDIER

Adress

Kardiologmottagningen

LENA VERNHAMN

Undersköterska

SOCIALA MEDIER

Adress

Cederbourgsgatan 8

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

our partners
our partners
our partners
our partners
our partners
our partners
our partners