News
Top Headline
Coronavirus
Life Style
Tech & Science

Tjänster: Omrone blodtrycksmätare

Varför ska man ha en blodtrycksmätare hemma?

Det underlättar diagnostiken samt minskar risken för under- och överdosering av blodtryckssänkande läkemedel.

Den stress många patienter kan uppleva vid blodtrycksmätningar på mottagningen undviks vid kontroller i hemmiljö. Blodtrycksmätningar i hemmet ger ofta ett lägre värde än de som görs på mottagning.

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

our partners
our partners
our partners
our partners
our partners
our partners
our partners