News
Top Headline
Coronavirus
Life Style
Tech & Science

Tjänster: Långtids-EKG

Holter-EKG

Med hjälp av elektrokardiogram, EKG, kan man mäta hjärtats elektriska aktivitet. Undersökningen ger en kurva som bland annat visar hjärtats rytm, impulsutbredning och hjärtinfarkt. Många människor upplever periodvis rytmrubbningar, arytmier, i hjärtat, så kallad ”hjärtklappning”. Ofta är detta helt ofarligt, men om rytmrubbningarna kombineras med symptom som yrsel och svimning, kan man ibland behöva undersöka orsaken. Eftersom ett vilo-EKG pågår under kort tid och därför inte alltid fångar upp rytmrubbningarna använder man sig ibland i stället av en långtidsregistrering av EKG. En långtidsregistrering av EKG kan genomföras under 1, 2 eller flera dygn. Det krävs inga förberedelser inför undersökningen. Du får instruktioner om hantering av utrustningen under registreringstiden i samband med att utrustningen kopplas på. Det viktiga är att du försöker leva så normalt som möjligt under tiden som undersökningen pågår. Eftersom sambandet mellan din aktivitet och den eventuella rytmrubbningen är viktig får du föra dagbok under tiden som registreringen pågår.
Du kommer antingen bli kopplad till Biotel Holter-EKG eller Norav Holter-EKG.

Information om Norav Holter-EKG. Undersökningen går till så att fem elektroder kopplas på bröstet till en liten bärbar inspelningsdosa som bärs under registreringsdygnet. Du ska föra dagbok om Du har några besvär (tex hjärtklappning eller yrsel). Du får inte duscha under registreringstiden. När inspelningen är klar kopplas utrustningen av på mottagningen. Resultatet analyseras i en dator och tolkas av en läkare. Det tar ca 20 minuter att koppla på inspelningsdosan och ca 10 minuter att koppla loss den vid återlämningen.

Information om Biotel Holter-EKG se länk nedan.
Tag på dig en rymlig skjorta eller jumper så du lätt får plats med blodtrycksmanschetten.

Länk till HOLTER INFO BLAD

Fyll i och skriv ut din Hälsodeklaration

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

our partners
our partners
our partners
our partners
our partners
our partners
our partners